Tashil

JomTajwid - Tashil

Apa itu tashil?

Tashil adalah membaca antara hamzah dan alif

Ia adalah kerana pada asalnya, perkataan “a-a-a’jamiyy”  ini mempunyai 2 hamzah yang berbaris fathah.

Hamzah kedua inilah akan ditashilkan bunyinya.

Cara membacanya?

Membunyikan huruf hamzah, “a” kemudian membunyikan tashil “a” dengan ringan. “a-a-a’jamiyy”

Sebutan yang tepat perlu dirujuk kepada Guru.

Kenalpasti tanda / kalimah ini.

Anda boleh perhatikan tanda titik hitam di atas huruf alif yang menandakan ia perlu dibaca dengan tashil.

Ia terdapat pada surah Fussilat (41) : 44

2018-09-23T12:36:42+00:00

Komen Anda