Naql

JomTajwid - Naql Intro

Apa itu naql?

Naql bermaksud memindah. Ia memindahkan baris sesuatu huruf kepada huruf yang mati sebelumnya.

Cara membacanya?

Sila rujuk kepada guru bagi sebutan yang tepat.

Ia terdapat hanya pada satu kalimah sahaja dalam surah Hujurat (49) : 11 . Ia memindahkan baris hamzah wasal kepada huruf lam yang mati sebelumnya.

2018-09-24T15:19:46+00:00

Komen Anda