Makhraj As-Syafatain (Bibir)

JomTajwid - Makharijil Huruf 2a

As-Syafatain bermaksud antara dua bibir. Huruf-huruf Makhraj Syafatain berjumlah 4 kesemuanya iaitu:

  1. و (wau)
  2. ف (fa)
  3. م (mim)
  4. ب (ba)
JomTajwid - Makharijil Huruf 2e

Makhraj Huruf  و (wau)

Jom sebut – أَوۡ (aw)

JomTajwid - Makharijil Huruf 2b

Makhraj Huruf  ف (fa)

Jom Sebut – أَفۡ (af)

JomTajwid - Makharijil Huruf 2d

Makhraj Huruf  م (miim)

Jom sebut – أَمۡ (am)   

JomTajwid - Makharijil Huruf 2c

Makhraj Huruf  ب (ba)

Jom sebut – أَبۡ (abb) matikan sebutan dengan Qalqalah

2018-05-24T02:01:49+00:00

Komen Anda