Makhraj Al-Lisan (Lidah)

JomTajwid - Makharijil Huruf 3a

Al-Lisan bermaksud lidah. Huruf-huruf Makhraj Al-Lisan berjumlah 18 kesemuanya iaitu:

  1. ت (taa) , د (dal) ,ط (tha’)
  2. ث (tsaa), ذ (dzal), ظ  (tzo)
  3. ز (zaai) , س (siin), ص (shod)
  4. ل (lam)
  5. ض (dhod)
  6. ن (nun)
  7. ر (ro)
  8. ج (jim), ش (shin), ي (yaa)
  9. ك (kaaf)
  10. ق (qoof)
JomTajwid - Makharijil Huruf 3b

Makhraj Huruf ت (taa) , د (dal) ,ط (tha’)

Jom sebut – أَتۡ  (at)

Jom sebut – أَدۡ (add) matikan sebutan dengan Qalqalah

Jom sebut – أَطۡ (athh) matikan sebutan dengan Qalqalah

JomTajwid - Makharijil Huruf 3c

Makhraj Huruf  ث (tsaa), ذ (dzal), ظ  (tzo)

Jom sebut – أَثۡ (asst)

Jom sebut – أَذۡ (adz)

Jom sebut – أَظۡ (atz)

JomTajwid - Makharijil Huruf 3d

Makhraj Huruf ز (zaai) , س (siin), ص (shod

Cara : Hujung lidah diletakkan di belakang gigi kacip bahagian bawah dan yang membezakan bunyi ketiga-tiga huruf ini adalah pada sifatnya.

Jom sebut – أَزۡ (aaz)

Jom sebut – أَسۡ (ass)

Jom sebut – أَصۡ(asshd)  

JomTajwid - Makharijil Huruf 3e

Makhraj Huruf ل (lam)

Jom sebut – أَلۡ  (al)

JomTajwid - Makharijil Huruf 3f

Makhraj Huruf ض (dhod)

Jom sebut – أَضۡ  (adh)

JomTajwid - Makharijil Huruf 3g

Makhraj Huruf ن (nun)

Jom sebut – أَنۡ  (an)

JomTajwid - Makharijil Huruf 3h

Makhraj Huruf ر (ro)

Jom sebut – أَرۡ  (ar)

JomTajwid - Makharijil Huruf 3i

Makhraj Huruf ج (jim), ش (shin), ي (yaa)

Jom sebut – أَجۡ  (ajj) matikan sebutan dengan Qalqalah

Jom sebut – أَشۡ  (ash)

Jom sebut – أَيۡ  (ay)

JomTajwid - Makharijil Huruf 3j

Makhraj Huruf ك (kaaf)

Jom sebut  – أَكۡ (ak)

JomTajwid - Makharijil Huruf 3k

Makhraj Huruf ق (qoof)

Jom sebut – أَقۡ (aqq) matikan sebutan dengan Qalqalah

2018-05-24T02:04:40+00:00

Komen Anda