Makhraj Al-Halq (Kerongkong)

JomTajwid - Makharijil Huruf 6a

Al-Halq bermaksud kerongkong atau halqum. Huruf-huruf Makhraj Al-Halq berjumlah 6 kesemuanya iaitu:

  1. خ (kha) dan غ (ghain)
  2. ح (ha) dan ع (ain)
  3. ء (hamzah) dan ه (ha)
JomTajwid - Makharijil Huruf 6b

Makhraj Huruf خ (kha) dan غ (ghain)

Jom sebut – أَخۡ (akh)

Jom sebut – أَغۡ (agh)

JomTajwid - Makharijil Huruf 6c

Makhraj Huruf  ح dan (ha) dan ع (ain)  

Jom sebut – أَحۡ (ah)

Jom sebut – أَعۡ (a’)

JomTajwid - Makharijil Huruf 6d

Makhraj Huruf ه (ha) dan ء (hamzah)

Jom sebut – أَهۡ (ah)

Jom sebut – أَءۡ (ak)

2018-05-24T02:26:22+00:00

Komen Anda