Makharijil Huruf 2018-04-30T07:20:30+00:00

MAKHARIJIL HURUF

Setiap huruf hijaiyah mempunyai makhraj dan sifatnya tersendiri, ia adalah penentu kepada penguasaan bacaan Al-Quran.

“Perkara yang wajib dan mesti dipelajari untuk membaca al-Quran adalah makharijil huruf dan sifat huruf yang bertujuan untuk menuturkannya dengan baik” – Imam Al-Jazari