Mad Far’i – Mad Wajib Muttasil

JomTajwid - Hukum mad wajib muttasil 3 (Feature) new3

Sebab Ia Terjadi :

Mad Wajib Muttasil terjadi apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam SATU perkataan.

Keterangan :

Mad Menambah (ia berfungsi dengan memanjangkan suara ketika bertemu huruf mad)
Wajib Wajib
Muttasil Bersambung / berhubung
JomTajwid - Mad Wajib Muttasil Contoh Surah new2

Kenalpasti Tanda Mad Wajib Muttasil :

1 Tanda panjang diikuti hamzah dalam SATU perkataan di mana hamzahnya tidak berada di atas huruf alif atau di bawah huruf alif.

Harakat :

Dibaca dengan kadar harakat :

  • Wasal : 4/5 harakat
  • Waqaf : 5 harakat
2018-10-17T12:56:50+00:00

Komen Anda