Mad Far’i – Mad Tamkin

JomTajwid - Hukum mad tamkin 15 (Feature) new4

Ia juga dikategorikan sebagai mad asli melalui tanda mad yang terdapat pada kalimah tersebut dan cara membacanya juga sama seperti mad asli.

Sebab Ia Terjadi :

Ia terjadi apabila terdapat 3 yaa di dalam satu kalimah.

Keterangan :

Mad Menambah (ia berfungsi dengan memanjangkan suara ketika bertemu huruf mad)
Tamkin Menetapkan
JomTajwid - Mad Tamkin Contoh Surah

Kenalpasti Tanda Mad Tamkin:

1 Terdapat dua huruf Yaa didalam 1 kalimah di mana :

  • Yaa pertama bersabdu/bertasydid dan berbaris bawah / kasrah.
  • Yaa kedua matiHuruf mad yang TIADA baris.

Harakat :

Dibaca dengan 2 harakat

2018-10-19T04:14:10+00:00

Komen Anda