Mad Far’i – Mad Lazim Kalimi Musaqqal

JomTajwid - Hukum mad lazim kalimi musaqqal 14 (Feature) new4

Sebab Ia Terjadi :

Huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu perkataan beserta dengan idgham. Di atas huruf mad terdapat tanda panjang.

Keterangan :

Mad Menambah (ia berfungsi dengan memanjangkan suara ketika bertemu huruf mad)
Lazim Lazim (kemestian memanjangkan mad dengan 6 harakat)
Kalimi Kalimah (dalam satu perkataan)
Musaqqal Berat (terdapat idgham)
JomTajwid - Mad Lazim Kalimi Mussaqol Contoh Surah

Kenalpasti Tanda Mad Lazim Kalimi Musaqqal :

1 Huruf mad bertemu dengan sukun asli pada huruf pertama, kemudian huruf pertama digabungkan kedalam huruf kedua. (idgham mutamathilain)

Harakat :

Dibaca dengan 6 harakat

2018-10-19T04:09:20+00:00

Komen Anda