Mad Far’i – Mad Jaiz Munfasil

JomTajwid - Hukum mad jaiz munfasil 4 (Feature) new 2

Sebab Ia Terjadi :

Mad Jaiz Munfasil terjadi apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam DUA perkataan.

Keterangan :

Mad Menambah (ia berfungsi dengan memanjangkan suara ketika bertemu huruf mad)
Jaiz Harus
Munfasil Terpisah
Mad-Jaiz-Munfasil-Contoh-Surah-1200x906a

Kenalpasti Tanda Mad Jaiz Munfasil :

1 Tanda panjang ini  diikuti hamzah dalam DUA perkataan di mana hamzahnya berada di atas huruf alif atau di bawah huruf alif.

Harakat :

Dibaca dengan kadar harakat :

  • Wasal : 4/5 harakat
  • Waqaf : 2 harakat (kembali menjadi mad asli apabila diwaqafkan pada huruf mad)
2018-10-19T03:46:16+00:00

Komen Anda