Mad Far’i – Mad Iwadh

JomTajwid - Hukum mad iwadh (Feature) new4

Sebab Ia Terjadi :

Mad ini terjadi apabila ia dibaca dengan 2 harakat sebagai GANTI pada kalimah yang berakhir dengan baris dua diatas / fathatain ketika ia DIWAQAFKAN.

Keterangan :

Mad Menambah (ia berfungsi dengan memanjangkan suara ketika bertemu huruf mad)
Iwadh Ganti
JomTajwid - Mad Iwadh Contoh Surah

Kenalpasti Tanda Mad Iwadh:

1 Kalimah yang berakhir dengan baris dua diatas /fathatain SAHAJA dan ia bukanlah huruf taa marbutah.

Harakat :

Dibaca dengan 2 harakat

2018-10-19T04:11:07+00:00

Komen Anda