Mad Far’i – Mad Badal

JomTajwid - Hukum mad badal 9 (Feature) new 2

Sebab Ia Terjadi :

Apabila huruf hamzah bertemu huruf mad dalam SATU perkataan. Pada asalnya, terdapat 2 hamzah dalam satu perkataan. Hamzah pertama berbaris dan hamzah kedua sukun. Disebabkan itu hamzah kedua ditukar kepada huruf mad berpandukan baris pada hamzah yang pertama.

Keterangan :

Mad Menambah (ia berfungsi dengan memanjangkan suara ketika bertemu huruf mad)
Badal Tukar
JomTajwid - Mad Badal Contoh Surah

Kenalpasti Tanda Mad Badal :

1 Huruf mad alif, wau dan ya dan didahului dengan hamzah.

Harakat :

Dibaca dengan 2 harakat

2018-10-19T03:54:38+00:00

Komen Anda