Izhar Syafawi

JomTajwid - Hukum Mim Mati 4 (Feature)

Cara Bacaan :

Ia dibaca dengan MENJELASKAN sebutan mim sakinah TANPA dengung.

Kenal Pasti Tanda Izhar Syafawi :

1. Mim ADA tanda sukun.
2. 26 huruf selepasnya berbaris.

JomTajwid - Hukum Mim Mati 4a

Contoh Ayat :

Berikut adalah contoh ayat Mim Mati bertemu dengan huruf Izhar Syafawi.

2018-04-17T15:50:09+00:00

Komen Anda