Ikhfa’

JomTajwid -Hukum Nun Mati Dan Tanwin 5 (Feature)

Ia adalah bacaan samar-samar antara Izhar (jelas) dan Idgham (dengung).

15 huruf Hijaiyah bagi Hukum Ikhfa‘ ini adalah huruf tinggal selepas ditolak 6 huruf Hukum Izhar, 6 huruf Hukum Idgham dan 1 huruf Hukum Iqlab.

Cara Bacaan :

Menyembunyikan atau menyamarkan sebutan nun sebelum bertemu huruf selepasnya

Kenal Pasti Tanda Ikhfa’ :

1. Nun TIADA tanda SUKUN
2. Tanwin baris atas (fathatain) yang TIDAK SELARI
3. Tanwin baris bawah (kasratain) yang TIDAK SELARI
4. Tanwin baris depan (dommatain) yang berbentuk 99

Maksud :

Ikhfa’ Sembunyi
Hakiki Hakikat
JomTajwid -Hukum Nun Mati Dan Tanwin 5b

Contoh Ayat :

Berikut adalah contoh ayat Nun Mati bertemu dengan huruf ikhfa’.

JomTajwid -Hukum Nun Mati Dan Tanwin 5a

Contoh Ayat : 

Berikut adalah contoh ayat Tanwin bertemu dengan huruf ikhfa’.

2018-04-17T11:58:25+00:00

Komen Anda