Ikhfa’ Syafawi

JomTajwid - Hukum Mim Mati 3 (Feature)

Cara Bacaan :

Ia dibaca dengan MENYEMBUNYIKAN sebutan mim sakinah beserta dengung 2 harakat.

Kenal Pasti Tanda Ikhfa’ Syafawi :

1. Mim TIADA tanda sukun.
2. huruf  ‘baa’ selepasnya berbaris

JomTajwid - Hukum Mim Mati 3a

Contoh Ayat :

Berikut adalah contoh ayat Mim Mati bertemu dengan huruf Ikhfa’ Syafawi.

2018-04-17T15:50:32+00:00

Komen Anda