Idgham Syafawi

JomTajwid - Hukum Mim Mati 2 (Feature) new 2

Cara Bacaan :

Ia dibaca dengan MEMASUKKAN atau MENGGABUNGKANmim sakinah kepada mim berbaris beserta dengung 2 harakat.

Kenal Pasti Tanda Idgham Syafawi :

1. Mim TIADA tanda sukun.
2. Mim selepasnya berbaris dan mempunyai tasydid/sabdu di atasnya.

Nota :

Ia juga dinamakan dengan Idgham MislainMislain bermaksud dua huruf yang serupa.

JomTajwid - Hukum Mim Mati 2a

Contoh Ayat :

Berikut adalah contoh ayat Mim Mati bertemu dengan huruf Idgham Syafawi.

2018-04-17T15:51:06+00:00

Komen Anda