Idgham Mutaqoribain

JomTajwid - Idgham 3

MUTAQORIBAIN (2 huruf BERHAMPIRAN)

Ia terjadi apabila huruf sukun bertemu huruf berharkat dan huruf tersebut :

  1. Hampir bunyi Makhraj dan Sifatnya
  2. Hampir bunyi Makhraj tetapi BERBEZA sifatnya

Jika huruf pertama tiada tanda mati dan huruf kedua terdapat sabdu, ia dibaca dengan idgham kamil (sempurna) .

2019-05-15T05:53:26+00:00

Komen Anda