Idgham Mutajanisain

JomTajwid - Idgham Mutajanisain 4

IDGHAM MUTAJANISAIN  (2 huruf SEJENIS)

Ia terjadi apabila huruf sukun bertemu huruf berharkat dari ‘Jenis Makhraj Yang Sama Tetapi Berbeza Sifatnya’ atau ‘Sama Sifat Tetapi Berbeza Makhrajnya’ seperti :

  1. Huruf ba bertemu mim
  2. Huruf tzo, dza, tsa bertemu SATU HALA
  3. Huruf to, ta, dza bertemu DUA HALA

Bagi no. 3D iaitu pertemuan sesama huruf (  ت ↔   ط ) , cara bacaan idgham ini adalah dengan Idgham NaqisJika huruf pertama tiada tanda mati dan huruf kedua tiada tanda sabdu, ia dibaca dengan idgham naqis (tidak sempurna) .

Idgham Naqis – menggabungkan huruf dengan melenyapkan makhraj huruf “to” tetapi sifat Isti’la dan Itbaq sahaja ditunaikan tanpa Qolqolah.

 

2019-05-15T05:55:55+00:00

Komen Anda