Hukum Nun Mati & Tanwin 2018-02-28T10:24:41+00:00

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN

Nun mati dan tanwin apabila bertemunya 28 Huruf Hijaiyah akan membentuk 4 hukum iaitu Izhar , Iqlab , Idgham , Ikhfa’ .