Alif Lam Ta’rif 2018-04-17T06:28:29+00:00

ALIF LAM TA’RIF

Alif Lam Ta’rif atau Ma’rifah merujuk kepada isim (kata benda).